▶ ეფექტური კომუნიკაცია/ტრენინგი პროგრამა PITA-ს ფარგლებში

18 აპრ/2018

525

 ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის, ფარგლებში, ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებს, მორიგი ტრენინგი ჩაუტარდათ თემაზე: ეფექტური კომუნიკაცია.
 პროგრამას ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით, 
  პროგრამის პარტნიორი ახალციხესა და ახალქალაქში საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირია.