ხატვის კონკურსი სამცხე-ჯავახეთში

19 აპრ/2018

689

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები

დემოკრატ მესხთა კავშირიUDM, World Vision Georgia  სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა და ტალითა კუმი 

კამპანიის "ერთად ერთმანეთისთვის"

გიწვევთ, ხატვის კონკურსში მონაწილეობისთვის

თემაზე: "თანასწორობა"


ონკურსის მონაწილეთა ასაკი შეზღუდული არ არის
ნამუშევრები წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ან უფრო დიდი ზომის ქაღალდზე
საუკეთესო ნახატის შერჩევისას ჟიურის წევრები ყურადღებას გაამახვილებენ ნახატის იდეისა და კონკურსის თემის შესაბამისობაზე
საუკეთესო ნახატ(ებ)ი განთავსდება ახალციხეში მდებარე თვალსაჩინო შენობის კედელზე
ნახატების გაგზავნის ბოლო ვადაა, 2018 წლის 23 აპრილი

 

"ერთად ერთმანეთისთვის“ კამპანიის მიზანია, ხელი შუწყოს ახალგაზრდებში ტოლერანტობის განვითარებასა და მრავალფეროვნების მიღებას, ასევე, შშმ პირების საზოგადოებაში იტეგრაციას. აღნიშნული კამპანია წარმოადგენს World Vision საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატ მესხთა კავშირისა“და „ტალითა კუმის“ ერთობლივ ინიციატივას და შედგება რამდენიმე მცირე და მასშტაბური ღონისძიებისაგან, რომლებიც გაგრძელდება 2018 წლის მაისის შუა რიცხვებამდე. 

 

სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა

ტალითა კუმი

დემოკრატ მესხთა კავშირი,UDM

ახალციხე

© 2⃣0⃣1⃣8⃣