⏯ მედიაწიგნიერება და პროპაგანდა

29 აგვ/2019

1971

 დემოკრატიული ჩართულობის მხარდაჭერის პროგრამის (FID) ფარგლებში, პროგრამის მონაწილეებს მორიგი ტრენინგი ჩაუტარდათ
 თემაზე: მედიაწიგნიერება და პროპაგანდა
პროგრამას ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია, შვედეთის გაეროს ასოციაციის ფინანსური მხარდაჭერით
პროგრამის პარტნიორი სამცხე-ჯავახეთში, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირია

 

ფოტოები 

 დემოკრატ მესხთა კავშრი

ახალციხე

 © 2019