უფასო იურიდიული დახმარება სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას

18 აგვ/2014

2221

2013 - 2014 წელს საზოგადოებრივმა ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირმა, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის, ფინანსური მხარდაჭერით, განახორციელა პროექტი "უფასო იურიდიული დახმარება სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას" .

პროექტი ხორციელდებოდა რეგიონის სამ: ახალციხის, ახალქალაქის და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში და მის მიზანს წარმოადგენდა მოსახლეობისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომიბის გაზრდა და ადამიანის უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. 

                                                                                                          1_evrazia