სხეულის ენა-პრეზენტაცია UDM-ში

02 ივლ/2014

4306

სხეულის ენის, ჟესტიკულაციების, შესახებ, ახალგაზრდული ცენტრის წევრების ინიციატივით UDM-ის საკონფერენციო ოთახში პრეზენტაცია გაიმართა.
პრეზენტაცია დაიგეგმა პროექტ "ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ( US Embassy Tbilisi, Georgia USAID/Georgia ) ფინანსური მხარდაჭერით.
სამოქალაქო აქტივიზმის ახალგაზრდული ქსელი * Youth Civic Activism Network
დემოკრატ მესხთა კავშირი, UDM © 2014