ტრენინგი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საფუძვლები

03 ივლ/2014

4079

 2012 5 მაისს პროექტ "ნდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში" ფარგლებში დემოკრატ მესხთ კავშირის ოფისში გაიმართა ტრენინგი თემაზე:  ტრენინგი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საფუძვლები, ტრენინგს ატარებდნენ გამოყენებითი კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენლები