ტრენინგი

03 ივლ/2014

3875

2012 წლის 23-24 მარტს პროექტ "ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში" ფარგლებში  ჩატარდა პირველი ტრენინგი თემაზე: ლიდერობა და სამოქალაქო აქტივობა, ტრენინგს ესწრებოდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 28 ახალგარდა, 9 ბიჭი და 19 გოგო. ტრენინგის მიზანი იყო პროექტის მონაწილეებს შეესწავლათ ყველა ის უნარჩვევები რაც აუცილებელია და დამახასიათებელია თანამედროვე ლიდერისათვის, გარდა ამისა ტრენინგის მეორე ნაწილში მათ მიეცათ საშუალება მიეღოთ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა სამოქალაქო სექტორისა და მისი საქმიანობის (აქტიურობის) აუცილებლობის