სამუშაო შეხვედრები

03 ივლ/2014

3864

2012 წლის 04 აპრილიდან - 24 აპრილის ჩათვლით დემოკრატ მესხთა კავშირის ოფისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები, პროექტის სამუშაო ჯგუფსა და პროექტში მონაწილეობის მიღბის მსურველთა შორის. სამუშაო შეხვედრაზე ახალგარზდებს საშუალება მიეცათ დეტალურად გაცნობოდნენ პროექტ "ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში" მიზნებსა და ამოცანებს, მის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებს (აქტივობებს)