გენდერი და ფემინიზმი/ტრენინგი პროგრამა PITA-ს მონაწილეებისთვის

07 თებ/2017

729

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა "PITA"-ს ფარგლებში, დემოკრატ მეხთა კავშირში ტრენინგი გაიმართა თემაზე: გენდერი და ფემინიზმი, ტრენინგის მიზანს, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით ახალგაზდების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა წარმოადგენდა. პროგრამას ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით, პროგრამის პარტნიორი, ახალციხესა და ახალქალაქში, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირი (UDM)

❖ დემოკრატ მესხთა კავშირი, UDM

❖ ©️ 2016