კოალიციური პროექტი "ანგარიშვალდებული თვითმმართველობა"

18 აგვ/2014

2487

პროექტის მიზანს ადგილობრივი საკრებულოების მიერ დადგენილების მიღების ადვოკატირება, წარმოადგენდა, რომლითაც განისაზღვრებოდა საკრებულოს წევრის მიერ ანგარიშის მომზადების, გამოქვეყნებისა და მოქალაქეებისათვის წარდგენის პერიოდულობა, ფორმატი და პროცედურა.

პროექტის ამოცანები

  • საკრებულოს დადგენილების პროექტის და საკრებულოს წევრის ანგარიშის ფორმატის მომზადება
  •  პეტიციის წესით საკითხის ინიცირება საკრებულოებში
  •  ადვოკატირების კამპანიის განხორციელება

პროექტი ხორციელდება საქართველოს 7 მუნიციპალიტეტში

  •  ბათუმი
  •  ოზურგეთი
  •  ზუგდიდი
  •  ქუთაისი
  •  ახალციხე
  •  რუსთავი
  •  ლაგოდეხი

პროექტს ახორციელებს:

  •  საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის (საეა) იმერეთის  წარმომადგენლობა
  •  დემოკრატ მესხთა კავშირი (ახალციხე)
  • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) ქუთაისის ფილიალი
  •  დემოკრატიის ინსტიტუტი (ბათუმი)
  • საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (ოზურგეთი)
  • ათინათი (ზუგდიდი)
  •  სიდა (რუსთავი)
  •  საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია (ლაგოდეხი)

 

პროექტს აფინანსებს

 

პროექტს ახორციელებს