ზრდასრულთა განათლების ცენტრი სამცხე ჯავახეთში

08 ივლ/2014

878

 ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის შანსი "დონორი: საქართველოს მთავრობა გერმანიის და ევროკავშირის პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი, 2006 წელი - მიმდინარე