11

ივლ / 2016

❖ ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა (PITA)

2015 წლის ივნისში დაიწყო და  2020 წლის ივნისამდე გაგრძელდება, ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდამჭერი პროგრამა (PITA), რომელსაც 13 ქალაქში, პარტნიორი ორგანიზაციების მეშევეობით, საქართველოს გაეროს ასოციაცია ახორციელებს. პროგრამის პარტნიორი, ახალციხესა და ახალ...

დაწვრილებით