08

ივლ / 2014

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის სამცხეთ-ჯავახეთში

დონორი: USAID, გაეროს განვითარების ასოცია, ხანგრძლიობა 2009 წლის 1აპრილი 2010 წლის 1 აგვისტო.  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

საზოგადოებრივი ლობი

 დონორი: ევროკავშირი, ხანგრძლივობა: 2009 წლის 1 იანვარი, 2009 31 დეკემბერიi,  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება უკეთესი მომავლისათვის

"ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება უკეთესი მომავლისათვის" დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა, ჯავახეთის DP, ხანგრძლივობა: თებერვალი, 2008 წელი, აპრილი, 20  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

შენი არჩევანი განსაზღვრავს თქვენს მომავალს

 დონორი: IFES, ხანგრძლივობა: დეკემბერი, 2007 იანვარი, 2008  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

ზრდასრულთა განათლების ცენტრი სამცხე ჯავახეთში

 ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის შანსი "დონორი: საქართველოს მთავრობა გერმანიის და ევროკავშირის პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი, 2006 წელი - მიმდინარე  

დაწვრილებით