08

ივლ / 2014

ზრდასრულთა განათლების ცენტრი სამცხე ჯავახეთში

 ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის შანსი "დონორი: საქართველოს მთავრობა გერმანიის და ევროკავშირის პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი, 2006 წელი - მიმდინარე  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

დიალოგი-პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო გზა

დონორი: ევროკავშირი პროექტის ხანგრძლივობა: მაისი, 2005 - სექტემბერი, 2006  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

ინფორმაცია ყველასათვის

 დონორი: ევროკავშირი, პროექტის ხანგრძლივობა: ივლისი, 2004 ივლისი, 2005  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

იურიდიული ინფორმაცია და რჩევები საზოგადოებისათვის

დონორი: ეუთო, პროექტის ხანგრძლივობა: 2004-2008  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

სასწრაფო ანტიკორუფციული დახმარება

დონორი: ევრაზიის ფონდი პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2002 მარტი, 2003  

დაწვრილებით