08

ივლ / 2014

უფასო იურიდიული კონსულტაცია

დონორი: ჰორიზონტი ფონდი პროექტის ხანგრძლივობა:1999 - სექტემბერინ, თებერვალი, 2000 ფონდი ჰორიზონტი  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

უფლებების ფოსტა

დონორი: ფონდი "ღია საზოგადოება-saqarTvelo" პროექტის ხანგრძლივობა: ივნისი, 1999, დეკემბერი, 1999  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

ახალი ინიციატივა

დონორი: ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო, პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი, 1998, აპრილი, 1999  

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

უფლებების ადვოკატირებისთვის სამცხე-ჯავახეთში

2013 წლის 14 მაისიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირმა, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო, პროექტის ,,უფლებების ადვოკატირებისთვის სამცხე-ჯავახეთში“ განხორციელება. პროექტი ვრცელდება სამცხე-ჯავახეთის სამ: ახალციხის,ახალქალაქის და ნინოწმინდის მუნიც

დაწვრილებით

08

ივლ / 2014

გამჭვირვალე თვითმმართველობა

2012 წლის 15 მაისიდან არსამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატ მესხთა კავშირი“-მა, დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის (G3) ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში, დაიწყო პროექტ: „გამჭვირვალე თვითმმართველობა“ განხორციელება. პროექტის მიზანია:• ხელის შეუწყოს თვითმმართველობის პროცეს

დაწვრილებით